Αρχείο ανακοινώσεων

28/03/2024: Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών και του προϋπολογισμού των ειδών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις φοιτητικές εστίες και του εστιατορίου σε Ξάνθη και Κομοτηνή του ΔΠΘ"
28/12/2023: Διακήρυξη αριθ. 730/2023 για την παροχή υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών του Δ.Π.Θ.
13/12/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης του Δ.Π.Θ. για την εναρμόνιση και τήρηση των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR)"
13/12/2023: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δ.Π.Θ."
10/11/2023: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "Προμήθεια υπηρεσίας έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024"
12/09/2023: Διακήρυξη υπ' αριθ. 728/2023 για την αφάλιση περιουσίας του Δ.Π.Θ.
08/09/2023: Διακήρυξη 729/2023 "Προμήθεια συστήματος αποθήκευσης δεδομένων (storage system) για την κάλυψη των αναγκών του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του Δ.Π.Θ."
20/07/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του ΔΠΘ
17/07/2023: Απάντηση σε 3o αίτημα διευκρινίσεων επί της υπ' αριθ. 722/2023 διακήρυξης του Δ.Π.Θ. "Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και τη λειτουργική υποστήριξη των κτιριακών εγκαταστάσεων, των ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών, ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Δ.Π.Θ.".
13/07/2023: Διακήρυξη 727/2023 - Υποέργο Α/Α 130 "Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για τον εξοπλισμό αιθουσών διδασκαλίας και αμφιθεάτρων για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Π.Θ.", της Πράξης "Ανάπτυξη / Αναβάθμιση των υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης" με κωδικό ΟΠΣ "5045575"
10/07/2023: Διακήρυξη αριθ.723_2023 για την ασφάλιση περιουσίας του Δ.Π.Θ.
10/07/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος 12000 BTU για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης ΤΕΦΑΑ
04/07/2023: Απάντηση σε 2ο ερώτημα-διευκρίνιση επί της υπ' αριθ. 722/2023 διακήρυξης "Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση...του Δ.Π.Θ."
29/06/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χαρτιού κουζίνας, υγείας και χειροπετσετών για τις ανάγκες του ΔΠΘ.
29/06/2023: Απάντηση σε 1o ερώτημα-διευκρίνιση επί της υπ' αριθ. 722/2023 διακήρυξης "Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση....του Δ.Π.Θ."
19/06/2023: Διακήρυξη υπ' αριθ. 722/2023 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργικής υποστήριξης του Δ.Π.Θ.
16/06/2023: 2η Διόρθωση της Διακήρυξης 726/2023 του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για την Προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, Οθόνες Η/Υ, φορητοί Η/Υ, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων, Βιβλιοθηκών και Υπηρεσιών του ΔΠΘ, για το έτος 2023.
13/06/2023: Διόρθωση της Διακήρυξης 726/2023 του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού "Προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, Οθόνες Η/Υ, φορητοί Η/Υ, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων, Βιβλιοθηκών και Υπηρεσιών του ΔΠΘ"
02/06/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποθετήριο
30/05/2023: Δεύτερη διευκρίνιση-απάντηση σε ερωτήματα επί της Πρόσκλησης Έκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού μεγέθους Α4.
29/05/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Westlaw
29/05/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Wolter Kluwer
29/05/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για βιβλιοδεσία
29/05/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για περιοδικά
25/05/2023: Απάντηση σε ερωτήματα επί της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού μεγέθους Α4.
23/05/2023: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
23/05/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτυπώσεις εντύπων για τις ανάγκες των τμημάτων και σχολών του Δ.Π.Θ. για το έτος 2023
23/05/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και παράδοση φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4.
19/05/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών και τόνερ εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ. για το έτος 2023
18/05/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια της Βάσης Heinonline Academic Core collection για 12 μήνες
16/05/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Σχολών, Τμημάτων, και Βιβλιοθηκών του ΔΠΘ, για το έτος 2023
09/05/2023: Προμήθεια Επιστημονικών Συγγραμμάτων, περιοδικών κ.λ.π. για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του ΔΠΘ, για το έτος 2023
12/04/2023: Διακήρυξη 725/2023 για τη μίσθωση δωματίων του Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη
10/03/2023: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 724/2023 "Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συστημάτων, επίπλων (εργαστηριακοί πάγκοι, γραφεία κ.λ.π.), επιστημονικών οργάνων, εκπαιδευτικού και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Π.Θ."
05/01/2023: Απάντηση σε ερωτήσεις επί της αριθ. 716/2022 Διακήρυξης
30/12/2022: Διακήρυξη αριθ. 721/2022 για την "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας και προστασίας των Α.Ε.Ι. στο Δ.Π.Θ."
15/12/2022: Ανακοίνωση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων και τον ορισμό των μελών τους με κλήρωση
12/12/2022: Διακήρυξη 716/2022 για την υπηρεσία καθαριότητας σε όλες τις πόλεις του Δ.Π.Θ.
04/10/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ταχείας μεταφοράς των εγγράφων, μικροδεμάτων και δεμάτων του Δ.Π.Θ.
20/09/2022: Διευκρινήσεις επί της 14-9-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων του Δ.Π.Θ.
14/09/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των μηχανοκίνητων οχημάτων του Δ.Π.Θ.
30/08/2022: Αγορά Φαρμακευτικού Υλικού της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Α
24/08/2022: Διακήρυξη 718/2022 για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την πόλη της Κομοτηνής
24/08/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιομάζας-πέλλετ
24/08/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των πάγιων αναγκών των γραφείων όλων των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ., στην Αλεξανδρούπολη»
22/07/2022: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 717/2022: Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις Ξάνθη και Κομοτηνή από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης
11/07/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την «Προμήθεια μελανιών και τόνερ εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ. για το έτος 2022»
11/07/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ για το 2022»
11/07/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Σχολών, Τμημάτων και Βιβλιοθηκών του ΔΠΘ, για το έτος 2022»
05/07/2022: Διακήρυξη αριθ. 715/2022 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών του Δ.Π.Θ. στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη.
23/06/2022: Τροποποίηση όρων και μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών της υπ' αρ. 714/2022 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (άνω των ορίων) μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο Α/Α 99 "Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συστημάτων, αναβάθμιση λογισμικών, επίπλων (εργαστηριακοί πάγκοι, γραφεία κ.λ.π.), επιστημονικών οργάνων και εποπτικών μέσων διδασκαλίας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Θ." της Πράξης "Ανάπτυξη / Αναβάθμιση των υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης" με κωδικό ΟΠΣ "5045575"
15/06/2022: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 712/2022 - ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ
15/06/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
14/06/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια της βάσης "HeinOnline Academic Core"" για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης Α' του Δ.Π.Θ.
14/06/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια της βάσης "Kluwer Arbitration.com & practice" για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης Α' του Δ.Π.Θ.
14/06/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια της βάσης Westlaw International Academic για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης Α' του Δ.Π.Θ.
14/06/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για βιβλιοδεσία και αναβιβλιοδέτηση με δέρμα χρυσοτυπία 134 περιοδικών και βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης Α' του Δ.Π.Θ.
14/06/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανανέωση συνδρομών ελληνικών νομικών περιοδικών για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης Α' του Δ.Π.Θ.
09/06/2022: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια της βάσης LC classification web, για 12 μήνες
03/06/2022: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός 710-2022 για την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δ.Π.Θ.
03/06/2022: Προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των σχολών, τμημάτων, εργαστηρίων, κλινικών, υπηρεσιών και βιβλιοθηκών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στα πλαίσια του τακτικού προϋπολογισμού του έτους 2022.
31/05/2022: Διακήρυξη 714/2022 - Υποέργο Α/Α 99 "Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συστημάτων, αναβάθμιση λογισμικών, επίπλων (εργαστηριακοί πάγκοι, γραφεία κ.λ.π.), επιστημονικών οργάνων και εποπτικών μέσων διδασκαλίας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Θ."
24/05/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, για τις ανάγκες του Δ.Π.Θ.
24/05/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χαρτιού Α4, για τις ανάγκες του Δ.Π.Θ.
23/05/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 713/2022 «Προμήθεια Επιστημονικών Συγγραμμάτων, περιοδικών κ.λ.π. για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του ΔΠΘ, για το έτος 2022
20/05/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για την "Αξιολόγηση Ασφάλειας των εγκαταστάσεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης"
27/04/2022: Διακήρυξη 711/2022 για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης και καύσιμα κίνησης) του Δ.Π.Θ.-Τροποποίηση
14/04/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών απολύμνασης, απεντόμωσης, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών για τους χώρους του Δ.Π.Θ.
16/03/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
16/03/2022: Προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-22» για τις ανάγκες των Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
28/12/2021: Απάντηση σε ερωτήματα επί της αριθ. 709/2021 Διακήρυξης του Δ.Π.Θ., που αφορά στην "Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων καθαρισμού αέρα για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Π.Θ."
27/12/2021: Διακήρυξη 709/2021 για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων καθαρισμού αέρα για τις ανάγκες του Δ.Π.Θ.
08/12/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία/προμήθεια με τίτλο: "Αλλαγή μπαταριών, διακόπτη μίζας και συντήρηση καλοριφές του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ7102 αυτοκινήτου του Δ.Π.Θ."
03/12/2021: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 708/2021 - ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α 91 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ."
01/12/2021: Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγ.αρ.707/2021 ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων καθαρισμού αέρα, για τις ανάγκες του ΔΠΘ
23/11/2021: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την «προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-22» για τις ανάγκες των Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
19/11/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια οκτακοσίων ενενήντα ενός δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, (CPV: 30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί)
18/11/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή φούρνου χαλαζία
11/11/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συνθετικών λαδιών για τις ανάγκες των ΙΧ του ΔΠΘ
04/11/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κυλιόμενων ηλεκτρικών οθονών προβολής
04/11/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια στροβοσκοπικής κάμερας
02/11/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για service ΙΧ
01/11/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός ανθρώπινου ομοιώματος, για τις ανάγκες του Δ.Π.Θ.
25/10/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 2 βιβλίων
18/10/2021: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ αριθ. 682/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών για την εκμετάλλευση των φοιτητικών εστιατορίων για τη σίτιση των φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις (Α) ΟΜΑΔΑ: Κομοτηνής και Ξάνθης και (Β) ΟΜΑΔΑ: Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας
13/10/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας τους λευκών συσκευών για τις ανάγκες του Δ.Π.Θ
03/09/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραβατων
02/09/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία/προμήθεια με τίτλο: "Βιβλιοδεσία και αναβιβλιοδέτηση με δέρμα χρυσοτυπία 58 περιοδικών και βιβλίων της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Α"
02/08/2021: Ανακοίνωση για τον διαγωνισμό 760/2021 για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ
28/07/2021: Απάντηση στις ερωτήσεις της εταιρείας COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ επί της αριθ. 703/2021 Διακήρυξης του Δ.Π.Θ. που αφορά στον Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την "Προμήθεια και Εγκατάσταση Επιστημονικού και Εργαστηριακού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων, Εργαστηρίων και Κλινικών του Δ.Π.Θ."
27/07/2021: προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ
23/07/2021: Διευκρίνιση επί της αριθ. 702/2021 διακήρυξης "Προμήθεια&εγκατάσταση επίπλων για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Π.Θ."
23/07/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "προμήθεια της βάσης Kluwer Arbitration & Practical guidance module add on to Kluwer Arbitration Online για ένα έτος"
22/07/2021: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την "Προμήθεια της βάσης Qualex Tailored 320, για 3 έτη"
20/07/2021: Ανακοίνωση αναβολής της ημερομηνίας αποσφράγισης της αριθ. 704/2021 διακήρυξης που αφορά στην "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.Π.Θ."
19/07/2021: Ανακοίνωση αναβολής ημερομηνίας αποσφράγισης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού με αριθ. 696/2021 διακήρυξης.
14/07/2021: Ματαίωση διαγωνισμού 705/2021 για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ
14/07/2021: "ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΠΘ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΥΠΟΕΡΓΑ 6, 5, 4)"
13/07/2021: Διακήρυξη αριθ. 702/2021 για την προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Π.Θ.
12/07/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία/προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια της βάσης Westlaw International – Academic, για 12 μήνες»,
09/07/2021: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ:
05/07/2021: Απάντηση στις ερωτήσεις επί της αριθ. 701/2021 Διακήρυξης του Δ.Π.Θ. που αφορά στον Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την "Προμήθεια και Εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Η/Υ, φορητοί Η/Υ, Πολυμηχανήματα, Βιντεοπροβολείς, κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων, Εργαστηρίων και Κλινικών του Δ.Π.Θ."
05/07/2021: Διακήρυξη αριθ. 703/2021 για την προμήθεια&εγκατάσταση επιστημονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων, Εργαστηρίων και Κλινικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
30/06/2021: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Η/Υ, ΦΟΡΗΤΟΙ Η/Υ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΙΣ, κλπ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.", ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
30/06/2021: Διακήρυξη αριθ. 704/2021 συνοπτικού διαγωνισμού για την επισκευή&συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού του Δ.Π.Θ.
28/06/2021: Απάντηση στις ερωτήσεις επί της αριθ. 691/2021 Διακήρυξης του Δ.Π.Θ. που αφορά στην "Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα"
28/06/2021: Απάντηση στις ερωτήσεις επί της αριθ. 691/2021 Διακήρυξης του Δ.Π.Θ. που αφορά στην "Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα"
28/06/2021: Απάντηση στις ερωτήσεις επί της αριθ. 691/2021 Διακήρυξης του Δ.Π.Θ. που αφορά στην "Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα
23/06/2021: Συνοπτικός διαγωνισμός (αριθ. 700/2021) για την προμήθεια γενικών εργαστηριακών αναλωσίμων για τις ανάγκες των Εργαστηρίων των Τμημάτων του Δ.Π.Θ.
23/06/2021: Συνοπτικός διαγωνισμός (αριθ. 699/2021) για την προμήθεια ιατρικών εργαστηριακών αναλωσίμων&αντιδραστηρίων για τις ανάγκες των Εργαστηρίων τηων Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας.
23/06/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Τμημάτων, Σχολών και Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.
09/06/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη
07/06/2021: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
03/06/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "Προμήθεια Συνδρομών-Ανανεώσεις Συνδρομών σε ηλεκτρονικά περιοδικά για το 2021" για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.
02/06/2021: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 693/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
27/05/2021: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια μελανιών και τόνερ εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ. για το έτος 2021
26/05/2021: Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα
25/05/2021: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.
25/05/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια της βάσης EIKON WITH DATASTREAM FOR OFFICE, 4 άδειες, για 12 μήνες, για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης A' του ΔΠΘ
21/05/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια της βάσης HEINONLINE ACADEMIC CORE COLLECTION, για 12 μήνες, για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης A’ του ΔΠΘ
20/05/2021: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙKΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανάδειξη Αναδόχου για την "Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες λειτουργιάς και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ α) στην πόλη της Κομοτηνής , jΞάνθης, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας
17/05/2021: Διακήρυξη αριθ. 694/2021 για την προμήθεια λογισμικών για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ.
13/05/2021: Ανακοίνωση αναβολής της ημερομηνίας αποσφράγισης της αριθ. 692/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επιστημονικών συγγραμάτων κτλ.
27/04/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "Προμήθεια Επιστημονικών Συγγραμμάτων, περιοδικών κ.λ.π. για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του ΔΠΘ, για το έτος 2021"
27/04/2021: Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "Προμήθεια χαρτιού κουζίνας και χαρτιού υγείας, για την κάλυψη των άμεσων, επιτακτικών και απρόβλεπτων αναγκών των γραφείων των Πρυτανικών Αρχών, της Συγκλήτου, των γραφείων Διοίκησης και των Τμημάτων του Δ.Π.Θ."
27/04/2021: Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για την κάλυψη των άμεσων, επιτακτικών και απρόβλεπτων αναγκών των γραφείων των Πρυτανικών Αρχών, της Συγκλήτου, των γραφείων Διοίκησης και των Τμημάτων του Δ.Π.Θ."
22/04/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια της βάσης LC WEB CLASSIFICATION για εννέα χρήστες, για 12 μήνες, για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΔΠΘ
14/04/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χαρτιού κουζίνας και χαρτιού υγείας για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Π.Θ.
14/04/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Π.Θ.
09/04/2021: Τεχνικές Προδιαγραφές ηλεκτρονικού εξοπλισμού και επίπλων για το έτος 2021.
07/04/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο συνεχόμενες απολυμάνσεις για ιογενείς μολύνσεις (κορονοιος κτλ) με ισχυρό απολυμαντικό στους εσωτερικούς και ημιυπαίθριους χώρους του ΔΠΘ
06/04/2021: "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την "Προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειιώσεων εαρινού εξαμήνου του ακαδημαικού έτους 2020-2021" για τις ανάγκες των Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης"
17/03/2021: Νέα Αλλαγή των ημερομηνιών υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών της διακήρυξης 689/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ"
04/03/2021: Αλλαγή των ημερομηνιών υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών της διακήρυξης 689/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ"
01/03/2021: Διευκρινίσεις στα ερωτήματα επί της αριθ. 689/2020 Διακήρυξης του Δ.Π.Θ. που αφορά στην "Προμήθεια δύο αμιγώς ηλεκτροκίνητων επιβατικών οχημάτων και δύο (2) σταθμών φόρτισης"
01/03/2021: Διευκρινίσεις στα ερωτήματα επί της αριθ. 689/2020 Διακήρυξης του Δ.Π.Θ. που αφορά στην "Προμήθεια δύο αμιγώς ηλεκτροκίνητων επιβατικών οχημάτων και δύο (2) σταθμών φόρτισης"
26/02/2021: Διευκρινήσεις στα ερωτήματα επί της αριθ. 689/2020 διακήρυξης που αφορά στην προμήθεια δύο ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και δύο σταθμών φόρτισης
22/02/2021: Διευκρινίσεις στα ερωτήματα επί της αριθ. 689/2020 Διακήρυξης του Δ.Π.Θ. που αφορά στην "Προμήθεια δύο αμιγώς ηλεκτροκίνητων επιβατικών οχημάτων και δύο (2) σταθμών φόρτισης"
10/02/2021: Προμήθεια και τοποθέτηση μέχρι της πλήρους λειτουργίας κλιματιστικών μονάδων, για την κάλυψη των αναγκών των σχολών, τμημάτων και βιβλιοθηκών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης»
10/02/2021: Διακήρυξη αριθ.689/2020 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο αμιγώς ηλεκτροκίνητων επιβατικών οχημάτων, καθώς και δύο (2) σταθμών φόρτισης στα πλαίσια του ΠΔΕ
21/12/2020: Διακήρυξη αριθ. 688/2020 για την ασφάλιση κατά κινδύνου πυρός, κλοπής, πλημμύρας και κατά κινδύνου καταστροφών της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δ.Π.Θ.
27/11/2020: Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για για τη σύναψη και ανάθεση της Σύμβασης "ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧ?Ν Β' ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞ ΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ , ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. με ΣΔΙΤ"
25/11/2020: Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη και ανάθεση της σύμβασης "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ , ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. με ΣΔΙΤ"
24/11/2020: Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη και ανάθεση της Σύμβασης «ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ , ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ
23/11/2020: Διακήρυξη αριθ. 682/2020 για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών για την εκμετάλλευση των φοιτητικών εστιατορίων για τη σίτιση των φοιτητών του Δ.Π.Θ.
23/11/2020: Διακήρυξη αρ. 683/2020 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση μέχρι της πλήρους λειτουργίας κλιματιστικών μονάδων, για την κάλυψη των αναγκών των σχολών, τμημάτων και βιβλιοθηκών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
18/11/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΔΠΘ
16/11/2020: Συνοπτικός διαγωνισμός με αριθ. 684/2020 διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δ.Π.Θ.
21/10/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο συνεχόμενες απολυμάνσεις για ιογενείς μολύνσεις με ισχυρό απολυμαντικό στους χώρους του Δ.Π.Θ.
16/10/2020: Υποέργο Α/Α 5 " Προμήθεια και εγκατάσταση εποπτικών μέσων διδασκαλίας και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων και Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.", της Πράξης "Ανάπτυξη / Αναβάθμιση των υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης" με κωδικό ΟΠΣ "5045575"
16/10/2020: Συνοπτικός διαγωνισμός με αριθ. 681/2020 διακήρυξης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την ασφαλή και ομαλή επαναλειτουργία του Δ.Π.Θ.
13/10/2020: Σχόλια διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του συνοπτικού διαγωνισμού "Προμήθεια δύο αμιγώς ηλεκτροκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων"
21/09/2020: Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών, διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"
16/09/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης αποφυγής συνωστισμού&τήρησης αποστάσεων για την ομαλή επαναλειτουργία του Δ.Π.Θ
09/09/2020: Συνοπτικός διαγωνισμός με αριθ. 679/2020 για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (απολυμαντικών, αντισηπτικών συσκευών για απολυμαντικά κ.λ.π.) για την υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δ.Π.Θ.
06/08/2020: Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό 677/2020
29/07/2020: Διακήρυξη αριθ. 678/2020 δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Π.Θ.
24/07/2020: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 676/2020 Υποέργο Α/Α 4 "Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικών οργάνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ." της Πράξης "Ανάπτυξη / Αναβάθμιση των υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης" με κωδικό ΟΠΣ "5045575"
24/07/2020: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 676/2020 Υποέργο Α/Α 4 "Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικών οργάνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ." της Πράξης "Ανάπτυξη / Αναβάθμιση των υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης" με κωδικό ΟΠΣ "5045575"
23/07/2020: Διακήρυξη αριθ. 677/2020 για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (απολυμαντικών, αντισηπτικών συσκευών για απολυμαντικά κ.λ.π.) για την υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δ.Π.Θ
01/07/2020: ΔΙΑΚΗΡYΞΗ 671/2020 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την "Προμήθεια τοπικών κλιματιστικών μονάδων δαπέδου για τις ανάγκες των κτιρίων του Δ.Π.Θ."
24/06/2020: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 675/2020 Υποέργο Α/Α 3 "Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων (εργαστηριακοί πάγκοι, γραφεία κ.λ.π.) για τον εξοπλισμό εργαστηρίων, αιθουσών διδασκαλίας και αμφιθεάτρων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Θ." της Πράξης "Ανάπτυξη / Αναβάθμιση των υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης" με κωδικό ΟΠΣ "5045575"
03/06/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων του Τμήματος Δασολογίας & Διαχ. Περ. & Φυσ. Πόρων του Δ.Π.Θ.
01/06/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 674/2020 για την προμήθεια επιπλών στα πλαίσια του τακτικού προϋπολογισμού
29/05/2020: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 669/2020 Υποέργο Α/Α 2 "Προμήθεια και αναβάθμιση λογισμικών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Θ."
28/05/2020: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (673/2020) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Η/Υ, ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ,ΦΟΡΗΤΟΙ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Λ.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.
28/05/2020: Αναβολή αποσφράγισης διαγωνισμού 666-2020
26/05/2020: Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας (αριθ. 662/2020 διακήρυξης)για την προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων, Σχολών, Εργαστηρίων και Βιβλιοθηκών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
20/05/2020: Αναβολή ημερομηνίας αποσφράγισης του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθ. 664/2020 διακήρυξης για την προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων, περιοδικών κτλ για τις ανάγκες των Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.
20/05/2020: Διευκρίνιση σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια μελανιών και τόνερ εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ. για το έτος 2020
19/05/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Συνδρομών – Ανανεώσεις συνδρομών σε ηλεκτρονικά περιοδικά για το 2020 για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ
18/05/2020: Προκήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, φορητοί Η/Υ, πολυμηχανήματα, βιντεοπροβολείς, κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων, Εργαστηρίων και Κλινικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
15/05/2020: Διακήρυξη 668/2020 Υποέργο Α/Α 1 "Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συστημάτων, περιφερειακών και λοιπών μηχανημάτων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Θ."
13/05/2020: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.
13/05/2020: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
11/05/2020: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια μελανιών και τόνερ εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ. για το έτος 2020
06/05/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια της βάσης HEINONLINE ACADEMIC CORE COLLECTION για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης Α' του ΔΠΘ
06/05/2020: Διευκρίνιση σχετικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο "Απολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία και απώθηση φιδιών των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δ.Π.Θ".
05/05/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βάσης LC WEB CLASSIFICATION για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΔΠΘ
28/04/2020: Διευκρίνηση σχετικα με την Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την Προμήθεια Επιστημονικών Συγγραμμάτων, περιοδικών κ.λ.π. για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του ΔΠΘ, για το έτος 2020
23/04/2020: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την Προμήθεια Επιστημονικών Συγγραμμάτων, περιοδικών κ.λ.π. για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του ΔΠΘ, για το έτος 2020
22/04/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο "Απολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία και απώθηση φιδιών των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δ.Π.Θ"
14/04/2020: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εξωτερικών χώρων που περιβάλλουν τα Πανεπιστημιακά ακίνητα και τις εγκαταστάσεις του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις Ξάνθη,Κομοτηνή,Αλεξ/πολη & Ορεστιάδα.
06/03/2020: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την «προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-20» για τις ανάγκες των Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
03/03/2020: Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για τα έτη 2020-2021 (Τακτικός Προϋπολογισμός)
27/01/2020: Μίσθωση μεταφορικών μέσων, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια, για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης.
13/01/2020: Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση εκατό (100) δίκλινων δωματίων, (200 κλινών) για τη στέγαση των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022.
27/12/2019: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων και ορισμός των μελών τους με κλήρωση
23/12/2019: ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για τον Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση εποπτικών μέσων διδασκαλίας και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων και Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ."
23/12/2019: ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για τον Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων (εργαστηριακοί πάγκοι, γραφεία κλπ) για τον εξοπλισμό εργαστηρίων, αιθουσών διδασκαλίας και αμφιθεάτρων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Θ."
10/12/2019: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων και ορισμός των μελών τους με κλήρωση.
10/12/2019: ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
06/12/2019: Σχόλια διαβούλευσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την "Προμήθεια&εγκατάσταση επιστημονικών οργάνων για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δ.Π.Θ"
05/12/2019: Σχόλια διαβούλευσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την "Προμήθεια&αναβάθμιση λογισμικών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δ.Π.Θ"
05/12/2019: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΠΘ
03/12/2019: Πρόσκληση εκδηλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ: α) στην πόλη της Κομοτηνής, β) στην πόλη της Ξάνθης, γ) στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και δ) στην πόλη της Ορεστιάδας για το έτος 2019, ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού. CPV: 31681410-0
03/12/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια υδραυλικού -θερμοϋδραυλικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργιάς και συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δ.Π.Θ.: α) στην πόλη της Κομοτηνής, β) στην πόλη της Ξάνθης, γ) στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και δ) στην πόλη της Ορεστιάδας για το έτος 2019 ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού" συνολικού προϋπολογισμού (24.779,65 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), CPV: 44115200-1
20/11/2019: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την "προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-20" για τις ανάγκες των Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
20/11/2019: Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών και του προϋπολογισμού των ειδών, διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση εποπτικών μέσων διδασκαλίας και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων και Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ."
20/11/2019: Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών και του προϋπολογισμού των ειδών, διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων (εργαστηριακοί πάγκοι, γραφεία κλπ) για τον εξοπλισμό εργαστηρίων, αιθουσών διδασκαλίας και αμφιθεάτρων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Θ.".
07/11/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των ΜΠΣ του Τμήματος Νομικής του ΔΠΘ για το έτος 2019"
07/11/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο " Συνδρομές - Ανανεώσεις συνδρομών σε περιοδικά & βάσεις δεδομένων για τις ανάγκες των ΜΠΣ του Τμήματος Νομικής του ΔΠΘ για το έτος 2019"
05/11/2019: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την "Προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, οθόνες Η/Υ, φορητοί Η/Υ, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, βιντεοπροβολείς, τηλεοράσεις κ.λ.π.) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ."
05/11/2019: "Δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού των ειδών του υπό προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συστημάτων, περιφερειακών και λοιπών μηχανημάτων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Θ.".
16/10/2019: Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δ.Π.Θ. στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα
02/10/2019: Συνοπτικός Διαγωνισμός Ανοικτής Διαδικασίας για την Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ταχεία μεταφορά των εγγράφων και μικροδεμάτων του ΔΠΘ στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα.
18/09/2019: "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ, ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 - 2020 ΚΑΙ 2021 (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) CPV: 50750000-7"
18/09/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4
05/09/2019: Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων υου ΔΠΘ
22/07/2019: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΟΛΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
04/07/2019: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την " Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Τμημάτων, Σχολών, Εργαστηρίων και Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ."
01/07/2019: Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ.
24/06/2019: Δημόσιος Ηλέκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ ,Οθόνες Η/Υ, φορητοί Η/Υ, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, βιντεοπροβολείς, τηλεοράσεις κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων και των Βιβλιοθηκών του ΔΠΘ.
21/06/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "Προμήθεια Συνδρομών - Ανανεώσεις συνδρομών σε ηλεκτρονικά περιοδικά για το 2019" για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ"
13/06/2019: ΤΕΥΔ Διακήρυξης 652/2019 Για την προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ ,Οθόνες Η/Υ, φορητοί Η/Υ, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, βιντεοπροβολείς, τηλεοράσεις κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων, Βιβλιοθηκών και των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΔΠΘ.
04/06/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επιτραπέζιου βιντεοπροβολέα για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δ.Π.Θ.
04/06/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια UPS για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης Α' του Δ.Π.Θ.
24/05/2019: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά ομάδα υλικών για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.
24/05/2019: Προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ ,Οθόνες Η/Υ, φορητοί Η/Υ, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, βιντεοπροβολείς, τηλεοράσεις κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων, Βιβλιοθηκών και των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΔΠΘ.
22/05/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια λοιπού εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ
21/05/2019: Διευκρίνηση σχετικά με τον διαγωνισμό 647/2019
21/05/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια/ εκτύπωση 400 μεμβρανών πτυχίων
20/05/2019: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 651/2019
15/05/2019: Ανακοίνωση αλλαγής ημερομηνίας Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του διαγωνισμού 648/2019 για την προμήθεια τόνερ
14/05/2019: Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων, για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων, Βιβλιοθηκών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ., στα πλαίσια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2019
24/04/2019: Προμήθεια μελανιών και τόνερ εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.
19/04/2019: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
12/04/2019: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
10/04/2019: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την Προμήθεια Επιστημονικών Συγγραμμάτων, περιοδικών κ.λ.π. για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του ΔΠΘ, για το έτος 2019
28/03/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για βιβλιοδεσία για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης Α του Δ.Π.Θ.
20/03/2019: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης DIESEL κωδικός - CPV 09134100-8) για την κάλυψη των αναγκών, των λεωφορείων και των αυτοκινήτων του Δ.Π.Θ. , των κηπουρικών μηχανημάτων και των ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών (Η/Ζ), στις πόλεις Κομοτηνή και Ξάνθη για το χρονικό διάστημα από της υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 31-12-2019
19/03/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρoμήθεια της βάσης HEINONLINE ACADEMIC CORE COLLECTION
19/03/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρoμήθεια της βάσης LC WEB CLASSIFICATION
15/03/2019: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Μηχανήματος Ταρίχευσης Πτωμάτων
04/03/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την" Προμήθεια αποστασιόμετρου laser"
04/03/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την "προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων" για τις ανάγκες των Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19
24/01/2019:
23/01/2019: "Προμήθεια λογισμικού για την κάλυψη των αναγκών του Υπολογιστικού Κέντρου - Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του Δ.Π.Θ."
18/01/2019: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών σίτισης στους δικαιούμενους φοιτητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην πόλη της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
18/01/2019: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών σίτισης στους δικαιούμενους φοιτητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
28/11/2018: Διευκρινήσεις επί των αριθ. 637/2018, 638/2018, 639/2018 και 640/2018 διακηρύξεων συνοπτικών διαγωνισμών του Δ.Π.Θ. που αφορούν στην "Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών σίτισης των δικαιούμενων φοιτητών του Δ.Π.Θ." στις πόλεις της Κομοτηνής, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας.
28/11/2018: Ανακοίνωση διακοπής συμβάσεων 638 και 640 (για διαγωνισμό σίτισης 614_2017)
26/11/2018: ΔΙΕΥΚΡΙΝΉΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡ 638_2018 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ
26/11/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού της Κοσμητείας ΣΕΓΔ
22/11/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ραφιών τύπου DEXION
21/11/2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 640/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
21/11/2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 639/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
21/11/2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 638/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
21/11/2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 637/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
09/11/2018: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων
31/10/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια «Οικοδομικών υλικών - ειδών CPV: 44111000-1»
24/10/2018: Διευκρινήσεις σχετικά με τους διαγωνισμούς 633/2018, 634/2018, 635/2018 και 636/2018 (σίτισης των φοιτητών του ΔΠΘ)
19/10/2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
19/10/2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ
19/10/2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
19/10/2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
03/10/2018: Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη
02/10/2018: Ανάδειξη Αναδόχου για την "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ"
01/10/2018: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙKΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την "Προμήθεια υδραυλικών -θερμοϋδραυλικών υλικών για τις ανάγκες λειτουργιάς και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ
28/09/2018: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ: Ανάδειξη αναδόχου του έργου της σίτισης των δικαιούμενων φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις: (Α) ΟΜΑΔΑ: Κομοτηνής και Ξάνθης και (Β) ΟΜΑΔΑ: Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας.
26/09/2018: Προμήθεια α) Χαρτιού υγείας και β) Χαρτιού κουζίνας - χειρός, για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών, τμημάτων, σχολών, εργαστηρίων και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ
21/09/2018: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.
03/09/2018: Επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.
03/09/2018: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοιχτής διαδικασίας για την ''Προμήθεια γεωργικού ελυστήρα''
30/08/2018: Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Υ, οθονών Η/Υ και πολυμηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων και των διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Π.Θ.
21/08/2018: ΑΜΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ συνοπτικού διαγωνισμού 626/2018
27/07/2018: Προκήρυξη Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και των Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ
24/07/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας με αριθμό Διακήρυξης 626/2018
18/07/2018: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια και εγκατάσταση εκτυπωτών, μονάδων αποθήκευσης Η/Υ, και εποπτικών μέσων διδασκαλίας για την κάλυψη των αναγκών των Κοσμητειών, Τμημάτων και Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ."
16/07/2018: Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση πενήντα πέντε (55) δίκλινων δωματίων, για τη στέγαση των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή.
04/07/2018: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια μελανιών και τόνερ εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών της Αλεξανδρούπολης
03/07/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "Επισκευή και συντήρηση ενός (1) φωτοτυπικού για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. στην Ορεστιάδα"
27/06/2018: Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Μίσθωσης μεταφορικών μέσων, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια, για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης.
27/06/2018: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ, ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019"
18/06/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού μηχανήματος
18/06/2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 624/2018 "Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Υ και Οθονών Η/Υ για την κάλυψη των αναγκών των Κοσμητειών, Τμημάτων και Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ. στα πλαίσια του Τακτικού Προϋπολογισμού 2018."
07/06/2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο "Απολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία και απώθηση φιδιών, των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δ.Π.Θ., στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα"
04/06/2018: ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ(PASSE PARTOUT) ''
04/06/2018: ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ''
31/05/2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια με τίτλο "Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα: Μνήμη τυχαίας προσπέλασης, UPS Σταθεροποιητές και Πολύμπριζο ασφαλείας 4 θέσεων σούκο και αναλώσιμα εργαστηρίου"
31/05/2018: Ανακοίνωση Διευκρίνηση για την Προκήρυξη 620/2018 για την προμήθεια μελανιών και τόνερ εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ
24/05/2018: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, εργαστηρίων και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.
18/05/2018: Προμήθεια βιβλιοθηκών, γραφείων, καθισμάτων και διαφόρων επίπλων για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.
18/05/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών (CPV 22213000-6) για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΔΠΘ
18/05/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 1.500 φωτοαντίγραφα ασπρόμαυρα Α4, 20.000 κόλλες αναφοράς εκτυπωμένες με το λογότυπο του ΤΜΠΔ και 120 αυτοκόλλητες ετικέτες κάλυψης στοιχείων για τις κατατακτήριες εξετάσεις
09/05/2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
09/05/2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
08/05/2018: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια μελανιών και τόνερ εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.
03/05/2018: Πρόσκληση εκδηλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια "Λοιπού εξοπλισμού", για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ
27/04/2018: Προμήθεια Επιστημονικών Συγγραμμάτων, περιοδικών κ.λ.π. για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών και των τμημάτων του ΔΠΘ, για το έτος 2018
26/04/2018: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ {CPV 66515200-5}
26/04/2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 618/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚAΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
25/04/2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 617/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚAΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
18/04/2018: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του Δ.Π.Θ.»
18/04/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια α) Χαρτιού υγείας και β) Χαρτιού κουζίνας - χειρός
04/04/2018: Ανάδειξη Αναδόχου για την '' Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων και παρελκόμενων CPV:16000000-5, 16311000-8''
03/04/2018: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο: ''Προμήθεια χημικών νερού για τις ανάγκες του κολυμβητηρίου του ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ στην Κομοτηνή ''
03/04/2018: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο: ''Προμήθεια οικοδομικών υλικών''
21/03/2018: Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα
13/03/2018: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο ''Προμήθεια σημαιών''
13/03/2018: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο ''Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων''
02/03/2018: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο : ''Εκκένωση λυμάτων της Παν/πολης του ΔΠΘ στην Κομοτηνή για το έτος 2018 ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού ή έως την αποκατάσταση της λειτουργείας του βιολογικού καθαρισμού''
01/02/2018: Προμήθεια υδραυλικών -θερμοϋδραυλικών υλικών για τις ανάγκες λειτουργιάς και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ
31/01/2018: Ανάδειξη Αναδόχου για την "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ"
24/01/2018: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
11/01/2018: Ανακοίνωση Κλήρωσης Επιτροπών 2018 για την Ξάνθη
10/01/2018: Ανακοίνωση Κλήρωσης Επιτροπών 2018 για την Αλεξανδρουπολη και Ορεστιαδα
12/12/2017: ''ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ''
30/11/2017: Διεθνής ΗΛ/ΚΟΣ Διαγωνισμός "Ανάδειξη αναδόχου του έργου της σίτισης των δικαιούμενων φοιτητών του ΔΠΘ στις α) Κομοτηνή και Ξάνθη και β)Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα
28/11/2017: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επισκευή και συντήρηση τριών (3) φωτοτυπικών για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη
20/11/2017: Ανακοίνωση για την προκήρυξη 612/2017 "προμήθεια και εγκατάσταση Η/Υ, Εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και περιφερειακών Η/Υ κλπ. για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και του κτιρίου Διοίκησης του ΔΠΘ"
16/11/2017: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια και εγκατάσταση Η/Υ, Εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και περιφερειακών Η/Υ κλπ. για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και του κτιρίου Διοίκησης του ΔΠΘ.
26/10/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
20/10/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟς ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
18/10/2017: «Προμήθεια και τοποθέτηση ένδεκα (11) κλιματιστικών μηχανημάτων (αντλίες Θερμότητας)
17/10/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 500 ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
28/09/2017: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την "Προμήθεια Εργαστηριακού, Τεχνικού Εξοπλισμού και Λογισμικών για τις ανάγκες των Τμημάτων, Σχολών, Εργαστηρίων και Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ."
28/09/2017: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017
20/09/2017: Προμήθεια δύο (2) ψυκτικών μονάδων για το συγκρότημα ΠΡΟΚΑΤ του Δ.Π.Θ. στη Ξάνθη CPV: 42513290-4
20/09/2017: Προμήθεια Εξοπλισμού για το κτίριο Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης CPV: 39155100-4
20/09/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Υπηρεσιών Ασφάλισης Οχήματος
20/09/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ HEINONLINE INTERNATIONAL CORE3 ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Α ΤΟΥ ΔΠΘ
06/09/2017: Διακήρυξη για τη Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
31/08/2017: "Προμήθεια υδραυλικών - θερμοϋδραυλικών υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ: στην πόλη της Κομοτηνής, της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας για το έτος 2017, ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού (Β' Φάση) CPV: 44115200-1"
25/08/2017: Διακήρυξη - Προκήρυξη 607/2017 για την προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων για τιις ανάγκες του Δ.Π.Θ.
24/08/2017: Ανάδειξη Αναδόχου για την " Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ"
28/07/2017: Διακήρυξη 606/2017 για την προμήθεια και εγκατάσταση Η/Υ, Εκτυπωτών, φαξ κλπ για τις ανάγκες των Τμημάτων - Σχολών - Βιβλιοθηκών του ΔΠΘ.
21/07/2017: Διακήρυξη 605/2017 - Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δ.Π.Θ.
07/07/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη
06/07/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΠΘ
04/07/2017: Διευκρινήσεις που αφορούν την προκήρυξη 604/2017
27/06/2017: Προκήρυξη 604/2017 Παράρτημα Η ΤΕΥΔ
22/06/2017: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, εργαστηρίων και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.
21/06/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΠΘ
20/06/2017: Διευκρινίσεις για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πρόμήθεια μηχανισμών και λάστιχα σγραγίδων για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΔΠΘ στην Κομοτηνή
20/06/2017: ΤΕΥΔ Προκήρυξης 603/2017 για την προμήθεια τόνερ / μελανιων για το ΔΠΘ
19/06/2017: " Έλεγχος - συντήρηση - προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτίρια του ΔΠΘ στην Κομοτηνή για το έτος 2017"
16/06/2017: Πρόμήθεια μηχανισμών και λάστιχα σγραγίδων για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΔΠΘ στην Κομοτηνή
14/06/2017: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια τόνερ/ μελανιών εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, φωτοαντιγραφικών και fax για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, εργαστηρίων και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.
12/06/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
12/06/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
12/06/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
08/06/2017: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών δομημένης καλωδίωσης CPV: 32415000-5
06/06/2017: Πρόσκληση Εκδείλωσης Ενδιαφεροντος για την Προμήθεια μελανιών και τόνερ εκτυπωτών και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη
02/06/2017: Προμήθεια-εκτύπωση 350 τεμ. μεμβρανών-παπύρων για τις ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ
31/05/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΟΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
29/05/2017: Ανακοίνωση κλήρωσης συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμών 2017 - 2018
26/05/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
26/05/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ & ΚΟΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
23/05/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
22/05/2017: Διακήρυξη 602/2017 - για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δεδομένων υψηλής ταχύτητας.
19/05/2017: Διακήρυξη 601/2017 Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για τη μίσθωση εκατό (100) δίκλινων δωματίων, (200) κλινών για τη στέγαση των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019.
17/05/2017: Ανάδειξη Αναδόχου για την "Λειτουργία, Συντήρηση και ετήσιος περιοδικός έλεγχος - πιστοποίηση των ανελκυστήρων των κτιρίων του Δ.Π.Θ."
12/05/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
11/05/2017: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο:"Προμήθεια και εκτύπωση 296 πτυχίων σε μεμβράνη & προμήθεια 296 κυλίνδρων χαρτινων"
09/05/2017: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
28/04/2017: Διακήρυξη 599/2017 - ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων και των υπηρεσιών του ΔΠΘ στην πόλη της Ορεστιάδας
28/04/2017: Διακήρυξη 600/2017 - προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δ.Π.Θ.
24/04/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 30-5-2017
20/04/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετατροπή του συστήματος χλωρίωσης του κολυμβητηρίου ΤΕΦΑΑ
10/04/2017: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ-ΘΕΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΠΘ
07/04/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (κωδικός CPV 09135100-5) για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων και υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. στην πόλη της Ορεστιάδας
20/03/2017: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Aνάδειξη αναδόχου συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εξωτερικών χώρων που περιβάλλουν τα Πανεπιστημιακά ακίνητα και τις εγκαταστάσεις του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις Ξάνθη,Κομοτηνή,Αλεξ/πολη & Ορεστιάδα
20/03/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 595/2017
16/03/2017: Ανάδειξη Αναδόχου για την "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ."
08/03/2017: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοιχτής διαδικασίας Ανάδειξης Αναδόχου για την " Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ"
07/03/2017: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ
01/03/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στην Ορεστιάδα
09/02/2017: Προμήθεια χημικών για τις ανάγκες του κολυμβητηρίου του ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ στην Κομοτηνή
01/02/2017: Πρόσκληση σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων και των υπηρεσιών του ΔΠΘ στην πόλη της Ορεστιάδας
27/01/2017: «Εκκένωση λυμάτων της Παν/πολης του ΔΠΘ στην Κομοτηνή για το έτος 2017 ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού ή έως την αποκατάσταση της λειτουργείας του βιολογικού καθαρισμού»
20/01/2017: Διεθνής Διαγωνισμός Σίτησης Φοιτητών Δ.Π.Θ.
18/01/2017: Αντικατάσταση σπασμένων υαλοπινακων σε θύρες και παράθυρα των κτιρίων του ΔΠΘ στην Κομοτηνή για το έτος 2017
30/12/2016: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
23/12/2016: Ανάδειξη Αναδόχου για την "Λειτουργία και Συντήρηση των θερμικών εγκαταστάσεων(παραγωγή ζεστού νερού) των κτιρίων του ΔΠΘ
23/12/2016: Συγκρότηση συλλογικού οργάνου και ορισμός των μελών του με κλήρωση
20/12/2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Χλωρίωση
20/12/2016: Λειτουργία και Συντήρηση υποσταθμών, χώρων διανομής μέσης τάσης και Η/Ζ των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ
15/12/2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια "Φωτογραφική μηχανή/ηλεκτρόδια/ανθρωπομετρική μεζούρα"
15/12/2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευή της σκούπας Magnum του Πανεπιστημιακού Κολυμβητηρίου
15/12/2016: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ UPS
15/12/2016: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
07/12/2016: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων και εξαρτημάτων Η/Υ και εκτυπωτών
07/12/2016: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης
07/12/2016: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγράφων και εκτυπώσεων
07/12/2016: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τιμητικών πλακετών
07/12/2016: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια καταστροφέα εγγράφων
06/12/2016: Προμήθεια κυτίων επέκτασης δικτυακού χώρου αποθήκευσης για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών του ΔΠΘ
04/11/2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος επι της οδού Χαρ. Τρικούπη ΑΡ. 82 στην Κομοτηνή.
03/11/2016: Προκήρυξη για την μίσθωση (55) δίκλινων δωματίων, (110) κλινών για την στέγαση των φοιτητών του Δ.Π.Θ στην Κομοτηνή.
21/10/2016: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση πριζών δικτύου στις εστίες Κομοτηνής
19/10/2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας, το ένα για τη συντήρηση - επισκευή μονάδων VRV, και το άλλο τη συντήρηση - προμήθεια πυροσβεστήρων σε Αλεξανδρούπολη - Ορεστιάδα.
13/10/2016: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΑΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
12/10/2016: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ταχεία μεταφορά των εγγράφων και μικροδεμάτων του ΔΠΘ στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα.
27/07/2016: Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές.
15/07/2016: Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κλειστές προσφορές με Αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΔΠΘ στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα.
24/06/2016: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 590/2016 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ
09/06/2016: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για τη μίσθωση πενήντα πέντε (55) δίκλινων δωματίων για τη στέγαση των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή για χρονικό διάστημα από 1-9-2016 μέχρι 21-12-2016
06/06/2016: Πρόχειρος διαγωνισμός απολύμανσης 2016-18
26/05/2016: Ανακοίνωση Προκήρυξης 587/2016
23/05/2016: Διαγωνισμός ασφάλισης περιουσίας ΔΠΘ 2016-17
18/05/2016: Προκήρυξη 587/2016 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια έντυπων ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων για το έτος 2016» για την κάλυψη των αναγκών των Δ.Π.Θ.
13/05/2016: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 586/2016 Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
25/04/2016: Μίσθωση µεταφορικών µέσων για τη µεταφορά των φοιτητών του Δ.Π.Θ. στην πόλη της Αλεξ/πολης από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης.
22/04/2016: Συγκρότηση συλλογικού οργάνου και ορισµός των µελών του µε κλήρωση.
11/03/2016: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 584/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
29/02/2016: Συγκρότηση συλλογικού οργάνου και ορισµός των µελών του µε κλήρωση.
23/02/2016: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση.
22/02/2016: Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών του Δ.Π.Θ. στις πόλεις Ξάνθη και Αλεξπολη.
09/02/2016: Μίσθωση μεταφορικών μέσων, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια, για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις ΞΑΝΘΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης, για το έτος 2016.