Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα ΠρομηθειώνΑνακοινώσεις Τμήματος

21/12/2020: Διακήρυξη αριθ. 688/2020 για την ασφάλιση κατά κινδύνου πυρός, κλοπής, πλημμύρας και κατά κινδύνου καταστροφών της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δ.Π.Θ.
27/11/2020: Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για για τη σύναψη και ανάθεση της Σύμβασης "ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧ?Ν Β' ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞ ΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ , ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. με ΣΔΙΤ"
25/11/2020: Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη και ανάθεση της σύμβασης "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ , ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. με ΣΔΙΤ"
24/11/2020: Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη και ανάθεση της Σύμβασης «ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ , ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ
23/11/2020: Διακήρυξη αριθ. 682/2020 για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών για την εκμετάλλευση των φοιτητικών εστιατορίων για τη σίτιση των φοιτητών του Δ.Π.Θ.
23/11/2020: Διακήρυξη αρ. 683/2020 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση μέχρι της πλήρους λειτουργίας κλιματιστικών μονάδων, για την κάλυψη των αναγκών των σχολών, τμημάτων και βιβλιοθηκών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
18/11/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΔΠΘ
16/11/2020: Συνοπτικός διαγωνισμός με αριθ. 684/2020 διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δ.Π.Θ.
21/10/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο συνεχόμενες απολυμάνσεις για ιογενείς μολύνσεις με ισχυρό απολυμαντικό στους χώρους του Δ.Π.Θ.
16/10/2020: Υποέργο Α/Α 5 " Προμήθεια και εγκατάσταση εποπτικών μέσων διδασκαλίας και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων και Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.", της Πράξης "Ανάπτυξη / Αναβάθμιση των υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης" με κωδικό ΟΠΣ "5045575"

Περισσότερες ανακοινώσεις...