Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα ΠρομηθειώνΑνακοινώσεις Τμήματος

13/10/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας τους λευκών συσκευών για τις ανάγκες του Δ.Π.Θ
03/09/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραβατων
02/09/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία/προμήθεια με τίτλο: "Βιβλιοδεσία και αναβιβλιοδέτηση με δέρμα χρυσοτυπία 58 περιοδικών και βιβλίων της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Α"
02/08/2021: Ανακοίνωση για τον διαγωνισμό 760/2021 για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ
28/07/2021: Απάντηση στις ερωτήσεις της εταιρείας COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ επί της αριθ. 703/2021 Διακήρυξης του Δ.Π.Θ. που αφορά στον Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την "Προμήθεια και Εγκατάσταση Επιστημονικού και Εργαστηριακού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων, Εργαστηρίων και Κλινικών του Δ.Π.Θ."
27/07/2021: προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ
23/07/2021: Διευκρίνιση επί της αριθ. 702/2021 διακήρυξης "Προμήθεια&εγκατάσταση επίπλων για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Π.Θ."
23/07/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "προμήθεια της βάσης Kluwer Arbitration & Practical guidance module add on to Kluwer Arbitration Online για ένα έτος"
22/07/2021: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την "Προμήθεια της βάσης Qualex Tailored 320, για 3 έτη"
20/07/2021: Ανακοίνωση αναβολής της ημερομηνίας αποσφράγισης της αριθ. 704/2021 διακήρυξης που αφορά στην "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.Π.Θ."

Περισσότερες ανακοινώσεις...