Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα ΠρομηθειώνΑνακοινώσεις Τμήματος

03/06/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων του Τμήματος Δασολογίας & Διαχ. Περ. & Φυσ. Πόρων του Δ.Π.Θ.
01/06/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 674/2020 για την προμήθεια επιπλών στα πλαίσια του τακτικού προϋπολογισμού
29/05/2020: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 669/2020 Υποέργο Α/Α 2 "Προμήθεια και αναβάθμιση λογισμικών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Θ."
28/05/2020: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (673/2020) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Η/Υ, ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ,ΦΟΡΗΤΟΙ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Λ.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.
28/05/2020: Αναβολή αποσφράγισης διαγωνισμού 666-2020
26/05/2020: Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας (αριθ. 662/2020 διακήρυξης)για την προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων, Σχολών, Εργαστηρίων και Βιβλιοθηκών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
20/05/2020: Αναβολή ημερομηνίας αποσφράγισης του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθ. 664/2020 διακήρυξης για την προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων, περιοδικών κτλ για τις ανάγκες των Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.
20/05/2020: Διευκρίνιση σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια μελανιών και τόνερ εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ. για το έτος 2020
19/05/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Συνδρομών – Ανανεώσεις συνδρομών σε ηλεκτρονικά περιοδικά για το 2020 για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ
18/05/2020: Προκήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, φορητοί Η/Υ, πολυμηχανήματα, βιντεοπροβολείς, κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων, Εργαστηρίων και Κλινικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Περισσότερες ανακοινώσεις...