Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα ΠρομηθειώνΑνακοινώσεις Τμήματος

27/01/2020: Μίσθωση μεταφορικών μέσων, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια, για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης.
13/01/2020: Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση εκατό (100) δίκλινων δωματίων, (200 κλινών) για τη στέγαση των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022.
27/12/2019: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων και ορισμός των μελών τους με κλήρωση
23/12/2019: ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για τον Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση εποπτικών μέσων διδασκαλίας και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων και Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ."
23/12/2019: ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για τον Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων (εργαστηριακοί πάγκοι, γραφεία κλπ) για τον εξοπλισμό εργαστηρίων, αιθουσών διδασκαλίας και αμφιθεάτρων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Θ."
10/12/2019: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων και ορισμός των μελών τους με κλήρωση.
10/12/2019: ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
05/12/2019: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΠΘ
03/12/2019: Πρόσκληση εκδηλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ: α) στην πόλη της Κομοτηνής, β) στην πόλη της Ξάνθης, γ) στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και δ) στην πόλη της Ορεστιάδας για το έτος 2019, ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού. CPV: 31681410-0
03/12/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια υδραυλικού -θερμοϋδραυλικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργιάς και συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δ.Π.Θ.: α) στην πόλη της Κομοτηνής, β) στην πόλη της Ξάνθης, γ) στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και δ) στην πόλη της Ορεστιάδας για το έτος 2019 ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού" συνολικού προϋπολογισμού (24.779,65 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), CPV: 44115200-1

Περισσότερες ανακοινώσεις...