Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα ΠρομηθειώνΑνακοινώσεις Τμήματος

28/07/2021: Απάντηση στις ερωτήσεις της εταιρείας COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ επί της αριθ. 703/2021 Διακήρυξης του Δ.Π.Θ. που αφορά στον Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την "Προμήθεια και Εγκατάσταση Επιστημονικού και Εργαστηριακού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων, Εργαστηρίων και Κλινικών του Δ.Π.Θ."
27/07/2021: προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ
23/07/2021: Διευκρίνιση επί της αριθ. 702/2021 διακήρυξης "Προμήθεια&εγκατάσταση επίπλων για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Π.Θ."
23/07/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "προμήθεια της βάσης Kluwer Arbitration & Practical guidance module add on to Kluwer Arbitration Online για ένα έτος"
22/07/2021: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την "Προμήθεια της βάσης Qualex Tailored 320, για 3 έτη"
20/07/2021: Ανακοίνωση αναβολής της ημερομηνίας αποσφράγισης της αριθ. 704/2021 διακήρυξης που αφορά στην "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.Π.Θ."
19/07/2021: Ανακοίνωση αναβολής ημερομηνίας αποσφράγισης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού με αριθ. 696/2021 διακήρυξης.
14/07/2021: Ματαίωση διαγωνισμού 705/2021 για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ
14/07/2021: "ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΠΘ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΥΠΟΕΡΓΑ 6, 5, 4)"
13/07/2021: Διακήρυξη αριθ. 702/2021 για την προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Π.Θ.

Περισσότερες ανακοινώσεις...