Επικοινωνία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ.Π.Θ - Γραφείο Κομοτηνής

Προϊστάμενος : Ιωάννης Καφαλής

ΤΗΛ : 25310 39001

FAX : 25310 39082ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Π.Θ - Γραφείο Ξάνθης

Υπεύθυνη : Ειρήνη Τοπάλογλου

ΤΗΛ : 25410 79043-79051-79052-79053-79056

Email : supplies@xan.duth.gr

FAX : 25410 79050ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Π.Θ - Γραφείο Αλεξανδρούπολης

Προϊσταμένη : Μαρούλα Δεληδήμου

ΤΗΛ : 25510 30951

FAX : 25510 30952