Ανακοινώσεις

27/01/2020: Μίσθωση μεταφορικών μέσων, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια, για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης.
13/01/2020: Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση εκατό (100) δίκλινων δωματίων, (200 κλινών) για τη στέγαση των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022.
27/12/2019: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων και ορισμός των μελών τους με κλήρωση
23/12/2019: ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για τον Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση εποπτικών μέσων διδασκαλίας και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων και Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ."
23/12/2019: ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για τον Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων (εργαστηριακοί πάγκοι, γραφεία κλπ) για τον εξοπλισμό εργαστηρίων, αιθουσών διδασκαλίας και αμφιθεάτρων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Θ."
10/12/2019: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων και ορισμός των μελών τους με κλήρωση.
10/12/2019: ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
05/12/2019: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΠΘ
03/12/2019: Πρόσκληση εκδηλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ: α) στην πόλη της Κομοτηνής, β) στην πόλη της Ξάνθης, γ) στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και δ) στην πόλη της Ορεστιάδας για το έτος 2019, ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού. CPV: 31681410-0
03/12/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια υδραυλικού -θερμοϋδραυλικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργιάς και συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δ.Π.Θ.: α) στην πόλη της Κομοτηνής, β) στην πόλη της Ξάνθης, γ) στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και δ) στην πόλη της Ορεστιάδας για το έτος 2019 ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού" συνολικού προϋπολογισμού (24.779,65 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), CPV: 44115200-1
20/11/2019: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την "προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-20" για τις ανάγκες των Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
20/11/2019: Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών και του προϋπολογισμού των ειδών, διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση εποπτικών μέσων διδασκαλίας και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων και Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ."
20/11/2019: Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών και του προϋπολογισμού των ειδών, διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων (εργαστηριακοί πάγκοι, γραφεία κλπ) για τον εξοπλισμό εργαστηρίων, αιθουσών διδασκαλίας και αμφιθεάτρων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Θ.".
07/11/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των ΜΠΣ του Τμήματος Νομικής του ΔΠΘ για το έτος 2019"
07/11/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο " Συνδρομές - Ανανεώσεις συνδρομών σε περιοδικά & βάσεις δεδομένων για τις ανάγκες των ΜΠΣ του Τμήματος Νομικής του ΔΠΘ για το έτος 2019"
05/11/2019: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την "Προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, οθόνες Η/Υ, φορητοί Η/Υ, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, βιντεοπροβολείς, τηλεοράσεις κ.λ.π.) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ."
05/11/2019: "Δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού των ειδών του υπό προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συστημάτων, περιφερειακών και λοιπών μηχανημάτων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Θ.".
16/10/2019: Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δ.Π.Θ. στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα
02/10/2019: Συνοπτικός Διαγωνισμός Ανοικτής Διαδικασίας για την Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ταχεία μεταφορά των εγγράφων και μικροδεμάτων του ΔΠΘ στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα.
18/09/2019: "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ, ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 - 2020 ΚΑΙ 2021 (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) CPV: 50750000-7"
18/09/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google