Ανακοινώσεις

23/05/2024: Διευκρινίσεις σχετ. με την υπ΄αριθμ. 734/2024 Διακήρυξη
22/05/2024: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανανέωση συνδρομών ελληνικών νομικών περιοδικών
22/05/2024: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια της Βάσης LC Classification Web Plus 10 Ταυτόχρονοι Χρήστες για 12 μήνες
22/05/2024: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια της Βάσης KluwerArbitration - Academic για 12 μήνες
22/05/2024: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια της Βάσης Qualex Tailored 480 για 36 μήνες
21/05/2024: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
13/05/2024: Διακήρυξη 734/2024 "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις φοιτητικές εστίες και του εστιατορίου σε Ξάνθη και Κομοτηνή του ΔΠΘ"
28/03/2024: Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών και του προϋπολογισμού των ειδών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις φοιτητικές εστίες και του εστιατορίου σε Ξάνθη και Κομοτηνή του ΔΠΘ"
28/12/2023: Διακήρυξη αριθ. 730/2023 για την παροχή υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών του Δ.Π.Θ.
13/12/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης του Δ.Π.Θ. για την εναρμόνιση και τήρηση των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR)"
13/12/2023: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δ.Π.Θ."
10/11/2023: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "Προμήθεια υπηρεσίας έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024"
12/09/2023: Διακήρυξη υπ' αριθ. 728/2023 για την αφάλιση περιουσίας του Δ.Π.Θ.
08/09/2023: Διακήρυξη 729/2023 "Προμήθεια συστήματος αποθήκευσης δεδομένων (storage system) για την κάλυψη των αναγκών του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του Δ.Π.Θ."
20/07/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του ΔΠΘ
17/07/2023: Απάντηση σε 3o αίτημα διευκρινίσεων επί της υπ' αριθ. 722/2023 διακήρυξης του Δ.Π.Θ. "Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και τη λειτουργική υποστήριξη των κτιριακών εγκαταστάσεων, των ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών, ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Δ.Π.Θ.".
13/07/2023: Διακήρυξη 727/2023 - Υποέργο Α/Α 130 "Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για τον εξοπλισμό αιθουσών διδασκαλίας και αμφιθεάτρων για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Π.Θ.", της Πράξης "Ανάπτυξη / Αναβάθμιση των υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης" με κωδικό ΟΠΣ "5045575"
10/07/2023: Διακήρυξη αριθ.723_2023 για την ασφάλιση περιουσίας του Δ.Π.Θ.
10/07/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος 12000 BTU για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης ΤΕΦΑΑ
04/07/2023: Απάντηση σε 2ο ερώτημα-διευκρίνιση επί της υπ' αριθ. 722/2023 διακήρυξης "Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση...του Δ.Π.Θ."
29/06/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χαρτιού κουζίνας, υγείας και χειροπετσετών για τις ανάγκες του ΔΠΘ.

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google