Ανακοινώσεις

03/06/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων του Τμήματος Δασολογίας & Διαχ. Περ. & Φυσ. Πόρων του Δ.Π.Θ.
01/06/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 674/2020 για την προμήθεια επιπλών στα πλαίσια του τακτικού προϋπολογισμού
29/05/2020: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 669/2020 Υποέργο Α/Α 2 "Προμήθεια και αναβάθμιση λογισμικών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Θ."
28/05/2020: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (673/2020) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Η/Υ, ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ,ΦΟΡΗΤΟΙ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Λ.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.
28/05/2020: Αναβολή αποσφράγισης διαγωνισμού 666-2020
26/05/2020: Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας (αριθ. 662/2020 διακήρυξης)για την προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων, Σχολών, Εργαστηρίων και Βιβλιοθηκών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
20/05/2020: Αναβολή ημερομηνίας αποσφράγισης του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθ. 664/2020 διακήρυξης για την προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων, περιοδικών κτλ για τις ανάγκες των Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.
20/05/2020: Διευκρίνιση σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια μελανιών και τόνερ εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ. για το έτος 2020
19/05/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Συνδρομών – Ανανεώσεις συνδρομών σε ηλεκτρονικά περιοδικά για το 2020 για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ
18/05/2020: Προκήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, φορητοί Η/Υ, πολυμηχανήματα, βιντεοπροβολείς, κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων, Εργαστηρίων και Κλινικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
15/05/2020: "Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συστημάτων, περιφερειακών και λοιπών μηχανημάτων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Θ."
13/05/2020: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.
13/05/2020: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
11/05/2020: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια μελανιών και τόνερ εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ. για το έτος 2020
06/05/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια της βάσης HEINONLINE ACADEMIC CORE COLLECTION για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης Α' του ΔΠΘ
06/05/2020: Διευκρίνιση σχετικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο "Απολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία και απώθηση φιδιών των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δ.Π.Θ".
05/05/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βάσης LC WEB CLASSIFICATION για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΔΠΘ
28/04/2020: Διευκρίνηση σχετικα με την Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την Προμήθεια Επιστημονικών Συγγραμμάτων, περιοδικών κ.λ.π. για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του ΔΠΘ, για το έτος 2020
23/04/2020: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την Προμήθεια Επιστημονικών Συγγραμμάτων, περιοδικών κ.λ.π. για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του ΔΠΘ, για το έτος 2020
22/04/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο "Απολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία και απώθηση φιδιών των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δ.Π.Θ"
14/04/2020: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εξωτερικών χώρων που περιβάλλουν τα Πανεπιστημιακά ακίνητα και τις εγκαταστάσεις του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις Ξάνθη,Κομοτηνή,Αλεξ/πολη & Ορεστιάδα.

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google