Ανακοινώσεις

28/12/2023: Διακήρυξη αριθ. 730/2023 για την παροχή υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών του Δ.Π.Θ.
13/12/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης του Δ.Π.Θ. για την εναρμόνιση και τήρηση των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR)"
13/12/2023: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δ.Π.Θ."
10/11/2023: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "Προμήθεια υπηρεσίας έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024"
12/09/2023: Διακήρυξη υπ' αριθ. 728/2023 για την αφάλιση περιουσίας του Δ.Π.Θ.
08/09/2023: Διακήρυξη 729/2023 "Προμήθεια συστήματος αποθήκευσης δεδομένων (storage system) για την κάλυψη των αναγκών του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του Δ.Π.Θ."
20/07/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του ΔΠΘ
17/07/2023: Απάντηση σε 3o αίτημα διευκρινίσεων επί της υπ' αριθ. 722/2023 διακήρυξης του Δ.Π.Θ. "Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και τη λειτουργική υποστήριξη των κτιριακών εγκαταστάσεων, των ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών, ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Δ.Π.Θ.".
13/07/2023: Διακήρυξη 727/2023 - Υποέργο Α/Α 130 "Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για τον εξοπλισμό αιθουσών διδασκαλίας και αμφιθεάτρων για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Π.Θ.", της Πράξης "Ανάπτυξη / Αναβάθμιση των υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης" με κωδικό ΟΠΣ "5045575"
10/07/2023: Διακήρυξη αριθ.723_2023 για την ασφάλιση περιουσίας του Δ.Π.Θ.
10/07/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος 12000 BTU για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης ΤΕΦΑΑ
04/07/2023: Απάντηση σε 2ο ερώτημα-διευκρίνιση επί της υπ' αριθ. 722/2023 διακήρυξης "Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση...του Δ.Π.Θ."
29/06/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χαρτιού κουζίνας, υγείας και χειροπετσετών για τις ανάγκες του ΔΠΘ.
29/06/2023: Απάντηση σε 1o ερώτημα-διευκρίνιση επί της υπ' αριθ. 722/2023 διακήρυξης "Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση....του Δ.Π.Θ."
19/06/2023: Διακήρυξη υπ' αριθ. 722/2023 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργικής υποστήριξης του Δ.Π.Θ.
16/06/2023: 2η Διόρθωση της Διακήρυξης 726/2023 του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για την Προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, Οθόνες Η/Υ, φορητοί Η/Υ, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων, Βιβλιοθηκών και Υπηρεσιών του ΔΠΘ, για το έτος 2023.
13/06/2023: Διόρθωση της Διακήρυξης 726/2023 του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού "Προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, Οθόνες Η/Υ, φορητοί Η/Υ, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων, Βιβλιοθηκών και Υπηρεσιών του ΔΠΘ"
02/06/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποθετήριο
30/05/2023: Δεύτερη διευκρίνιση-απάντηση σε ερωτήματα επί της Πρόσκλησης Έκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού μεγέθους Α4.
29/05/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Westlaw
29/05/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Wolter Kluwer

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google