Ανακοινώσεις

28/07/2021: Απάντηση στις ερωτήσεις της εταιρείας COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ επί της αριθ. 703/2021 Διακήρυξης του Δ.Π.Θ. που αφορά στον Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την "Προμήθεια και Εγκατάσταση Επιστημονικού και Εργαστηριακού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων, Εργαστηρίων και Κλινικών του Δ.Π.Θ."
27/07/2021: προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ
23/07/2021: Διευκρίνιση επί της αριθ. 702/2021 διακήρυξης "Προμήθεια&εγκατάσταση επίπλων για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Π.Θ."
23/07/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "προμήθεια της βάσης Kluwer Arbitration & Practical guidance module add on to Kluwer Arbitration Online για ένα έτος"
22/07/2021: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την "Προμήθεια της βάσης Qualex Tailored 320, για 3 έτη"
20/07/2021: Ανακοίνωση αναβολής της ημερομηνίας αποσφράγισης της αριθ. 704/2021 διακήρυξης που αφορά στην "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.Π.Θ."
19/07/2021: Ανακοίνωση αναβολής ημερομηνίας αποσφράγισης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού με αριθ. 696/2021 διακήρυξης.
14/07/2021: Ματαίωση διαγωνισμού 705/2021 για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ
14/07/2021: "ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΠΘ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΥΠΟΕΡΓΑ 6, 5, 4)"
13/07/2021: Διακήρυξη αριθ. 702/2021 για την προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Π.Θ.
12/07/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία/προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια της βάσης Westlaw International – Academic, για 12 μήνες»,
09/07/2021: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ:
05/07/2021: Απάντηση στις ερωτήσεις επί της αριθ. 701/2021 Διακήρυξης του Δ.Π.Θ. που αφορά στον Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την "Προμήθεια και Εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Η/Υ, φορητοί Η/Υ, Πολυμηχανήματα, Βιντεοπροβολείς, κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων, Εργαστηρίων και Κλινικών του Δ.Π.Θ."
05/07/2021: Διακήρυξη αριθ. 703/2021 για την προμήθεια&εγκατάσταση επιστημονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων, Εργαστηρίων και Κλινικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
30/06/2021: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Η/Υ, ΦΟΡΗΤΟΙ Η/Υ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΙΣ, κλπ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.", ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
30/06/2021: Διακήρυξη αριθ. 704/2021 συνοπτικού διαγωνισμού για την επισκευή&συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού του Δ.Π.Θ.
28/06/2021: Απάντηση στις ερωτήσεις επί της αριθ. 691/2021 Διακήρυξης του Δ.Π.Θ. που αφορά στην "Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα"
28/06/2021: Απάντηση στις ερωτήσεις επί της αριθ. 691/2021 Διακήρυξης του Δ.Π.Θ. που αφορά στην "Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα"
28/06/2021: Απάντηση στις ερωτήσεις επί της αριθ. 691/2021 Διακήρυξης του Δ.Π.Θ. που αφορά στην "Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα
23/06/2021: Συνοπτικός διαγωνισμός (αριθ. 700/2021) για την προμήθεια γενικών εργαστηριακών αναλωσίμων για τις ανάγκες των Εργαστηρίων των Τμημάτων του Δ.Π.Θ.
23/06/2021: Συνοπτικός διαγωνισμός (αριθ. 699/2021) για την προμήθεια ιατρικών εργαστηριακών αναλωσίμων&αντιδραστηρίων για τις ανάγκες των Εργαστηρίων τηων Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google