Διακήρυξη 734/2024 "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις φοιτητικές εστίες και του εστιατορίου σε Ξάνθη και Κομοτηνή του ΔΠΘ"Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Διακήρυξη Φοιτητικές Εστίες ΚΗΜΔΗΣ.pdf


13-05-2024 (rvoulout)