Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών και του προϋπολογισμού των ειδών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις φοιτητικές εστίες και του εστιατορίου σε Ξάνθη και Κομοτηνή του ΔΠΘ"