Διακήρυξη αριθ. 730/2023 για την παροχή υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών του Δ.Π.Θ.Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Διακήρυξη 730_2023 σίτιση με ΑΔΑΜ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΕΕΕΣ.zip


28-12-2023 (thachatz)