Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης του Δ.Π.Θ. για την εναρμόνιση και τήρηση των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR)"Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 3.Πρόσκλ Εκδήλ Ενδιαφ DPO _D.signed_ΑΔΑΜ.pdf


13-12-2023 (thachatz)