Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δ.Π.Θ."Ακολουθούν 2 αρχεία:
1. Διακήρυξη 731_2023 με ΑΔΑΜ.pdf
2. ΕΕΕΣ.zip
Ακολουθούν 0 αρχεία:


13-12-2023 (thachatz)