Διακήρυξη υπ' αριθ. 728/2023 για την αφάλιση περιουσίας του Δ.Π.Θ.Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Διακήρυξη με ΑΔΑΜ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΕΕΕΣ.zip


12-09-2023 (thachatz)