Διακήρυξη 729/2023 "Προμήθεια συστήματος αποθήκευσης δεδομένων (storage system) για την κάλυψη των αναγκών του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του Δ.Π.Θ."Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Διακήρυξη 729_2023.pdf


08-09-2023 (rvoulout)