Διακήρυξη αριθ.723_2023 για την ασφάλιση περιουσίας του Δ.Π.Θ.Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. διακήρυξη ασφάλισης περιουσίας 723_2023 με ΑΔΑΜ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΕΕΕΣ.zip


10-07-2023 (thachatz)