Απάντηση σε 1o ερώτημα-διευκρίνιση επί της υπ' αριθ. 722/2023 διακήρυξης "Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση....του Δ.Π.Θ."Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Απάντηση σε 1ο ερώτημα.pdf.pdf


29-06-2023 (thachatz)