Διακήρυξη υπ' αριθ. 722/2023 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργικής υποστήριξης του Δ.Π.Θ.Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Διακήρυξη τελική με ΑΔΑΜ.pdf.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΕΕΕΣ.zip


19-06-2023 (thachatz)