Διόρθωση της Διακήρυξης 726/2023 του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού "Προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, Οθόνες Η/Υ, φορητοί Η/Υ, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων, Βιβλιοθηκών και Υπηρεσιών του ΔΠΘ"Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΔΙΟΡΘΩΣΗ 726_2023 [D.signed].pdf


13-06-2023 (rvoulout)