Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιομάζας-πέλλετ