ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των πάγιων αναγκών των γραφείων όλων των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ., στην Αλεξανδρούπολη»Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 22PROC011131650.pdf


24-08-2022 (shatzop)