Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 717/2022: Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις Ξάνθη και Κομοτηνή από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης