Απάντηση στις ερωτήσεις της εταιρείας COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ επί της αριθ. 703/2021 Διακήρυξης του Δ.Π.Θ. που αφορά στον Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την "Προμήθεια και Εγκατάσταση Επιστημονικού και Εργαστηριακού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων, Εργαστηρίων και Κλινικών του Δ.Π.Θ."Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 1+2_COSMOS BUSINESS Απάντηση.pdf.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. 1_COSMOS BUSINESS_12.07.21.pdf.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. 2_COSMOS _15.07.2021.pdf.pdf


28-07-2021 (thachatz)