προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘΑκολουθούν 1 αρχεία:
1. 2021_07_23_Διακήρυξη ηλεκτρολογικού υλικού 706-2021_fm signed αδαμ 21PROC008979732.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΕΕΕΣ 706-2021.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. ΕΕΕΣ.zip


27-07-2021 (thachatz)