Διευκρίνιση επί της αριθ. 702/2021 διακήρυξης "Προμήθεια&εγκατάσταση επίπλων για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Π.Θ."Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 1_Απάντηση ΜΕΝΕΞΕΣ ΑΕ.pdf.pdf


23-07-2021 (thachatz)