Ανακοίνωση αναβολής της ημερομηνίας αποσφράγισης της αριθ. 704/2021 διακήρυξης που αφορά στην "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.Π.Θ."Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Ανακοίνωση Αναβολής Αποσφράγισης.pdf.pdf
Ακολουθούν 0 αρχεία:


20-07-2021 (thachatz)