Διακήρυξη αριθ. 702/2021 για την προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Π.Θ.Ακολουθούν 0 αρχεία:
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Διακήρυξη διαγωνισμού 702_2021.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΕΕΕΣ.zip


13-07-2021 (thachatz)