Διακήρυξη αριθ. 703/2021 για την προμήθεια&εγκατάσταση επιστημονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων, Εργαστηρίων και Κλινικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Διακήρυξη αριθ. 703.2021.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΕΕΕΣ.zip


05-07-2021 (thachatz)