Διακήρυξη αριθ. 704/2021 συνοπτικού διαγωνισμού για την επισκευή&συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού του Δ.Π.Θ.Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Διακήρυξη αριθ. 704.2021.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΕΕΕΣ.zip


30-06-2021 (thachatz)