Συνοπτικός διαγωνισμός (αριθ. 700/2021) για την προμήθεια γενικών εργαστηριακών αναλωσίμων για τις ανάγκες των Εργαστηρίων των Τμημάτων του Δ.Π.Θ.Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Διακήρυξη αριθ. 700_2021.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΕΕΕΣ.zip


23-06-2021 (thachatz)