Συνοπτικός διαγωνισμός (αριθ. 699/2021) για την προμήθεια ιατρικών εργαστηριακών αναλωσίμων&αντιδραστηρίων για τις ανάγκες των Εργαστηρίων τηων Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας.Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Διακήρυξη αριθ. 699_2021.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΕΕΕΣ.zip


23-06-2021 (thachatz)