Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Τμημάτων, Σχολών και Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.