ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 693/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣΑκολουθούν 1 αρχεία:
1. Διακήρυξη διαγωνισμού 693_2021 με ΑΔΑΜ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΕΕΕΣ.zip


02-06-2021 (thachatz)