Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια μελανιών και τόνερ εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ. για το έτος 2021Ακολουθούν 2 αρχεία:
1. 21PROC008668913.pdf
2. espd-request-v2 (6).zip


27-05-2021 (thachatz)