Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την «προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-20» για τις ανάγκες των Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης