Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για τα έτη 2020-2021 (Τακτικός Προϋπολογισμός)