Μίσθωση μεταφορικών μέσων, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια, για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης.Ακολουθούν 0 αρχεία:
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 2020_01_17_Τελική Διακήρυξη διαγωνισμού 661_2020 Μίσθωση λεωφορείων_fm signed με ΑΔΑΜ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. espd-request-v2.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. ΕΕΕΣ.zip


27-01-2020 (thachatz)