Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση εκατό (100) δίκλινων δωματίων, (200 κλινών) για τη στέγαση των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022.Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Διακήρυξη 660_220 signed με ΑΔΑ&ΑΔΑΜ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. 660_2020.zip
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. ΕΕΕΣ 660-2020.pdf


14-01-2020 (thachatz)