ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΠΘΑκολουθούν 1 αρχεία:
1. Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης από το τμήμα οικ.διαχείρησης.pdf
Ακολουθούν 0 αρχεία:


05-12-2019 (rvoulout)