Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια υδραυλικού -θερμοϋδραυλικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργιάς και συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δ.Π.Θ.: α) στην πόλη της Κομοτηνής, β) στην πόλη της Ξάνθης, γ) στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και δ) στην πόλη της Ορεστιάδας για το έτος 2019 ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού" συνολικού προϋπολογισμού (24.779,65 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), CPV: 44115200-1