Διακήρυξη 601/2017 Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για τη μίσθωση εκατό (100) δίκλινων δωματίων, (200) κλινών για τη στέγαση των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019.Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Διακήρυξη 601_2017.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. espd-request 601_2017.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. espd-request 601_2017.zip


19-05-2017 (thachatz)