Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Χλωρίωση


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Ανάθεση συντήρησης - λειτουργίας & προμήθειας - τοποθέτησης των απαραίτητων υλικών που χρειάζονται για την ετήσια λειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης χλωριώσης στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης
Ακολουθούν 3 αρχεία:
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΛΩΡΙΩΣΗ-2017).pdf
2. ΠΑ 16REQ005524580 ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ 2017.pdf
3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - (XLORIOSH).pdf


20-12-2016 (thachatz)