Προκήρυξη για την μίσθωση (55) δίκλινων δωματίων, (110) κλινών για την στέγαση των φοιτητών του Δ.Π.Θ στην Κομοτηνή.

Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. SKMBT_75416110112390.pdf


03-11-2016 (shatzop)