ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΑΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


Για την Διαγωνιστική Διαδικασία Προμήθειας με “Απευθείας ανάθεση” : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΑΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ»Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 2.032,52 Ευρώ + 487,80 Ευρώ Φ.Π.Α. 24%Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών:

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 67132. Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Ελευθέριος Μενεξάς, Τηλ. Επικοινωνίας: 2541079053


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Προσκληση για προμήθεια σαρωτη.doc


13-10-2016 (topaloglou)