Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 593/2016Είδος διαγωνισμού: Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές.Αντικείμενο: Μίσθωση μεταφορικών μέσων, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια, για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Διακήρυξη 25_7_2016 Λεωφορείωνa .pdf


27-07-2016 (shatzop)