Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για τη μίσθωση πενήντα πέντε (55) δίκλινων δωματίων για τη στέγαση των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή για χρονικό διάστημα από 1-9-2016 μέχρι 21-12-2016





Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Διακήρυξη μισθώσεων Κομοτηνής 2016-18.pdf


09-06-2016 (shatzop)