Ανακοίνωση Προκήρυξης 587/2016


Προς τους υποψήφιους προμηθευτές της προκήρυξης 587/2016,

Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εντύπων Ελληνόγλωσσων και Ξενόγλωσσων Βιβλίων.Αγαπητοί προμηθευτές παρακαλούμε να συμπληρώσετε σε ηλεκτρονική μορφή το επισυναπτόμενο αρχείο excel. Το συγκεκριμένο αρχείο θα είναι συμπληρωματικό και σε καμία περίπτωση δεν θα αντικαταστήσει την έγγραφη Οικονομική προσφορά.

Η αποστολή του αρχείου αυτού θα γίνει με την κατάθεση της Οικονομικής σας Προσφοράς, εντός του κλειστού φάκελου της Οικονομικής προσφοράς, σε ψηφιακό δίσκο (cd).Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Τμήμα Προμηθειών Δ.Π.Θ.


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΒΙΒΛΙΑ.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ.xls


26-05-2016 (shatzop)