Μίσθωση µεταφορικών µέσων για τη µεταφορά των φοιτητών του Δ.Π.Θ. στην πόλη της Αλεξ/πολης από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης.

Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. προκήρυξη 585 με ΑΔΑ και ΑΔΑΜ.pdf


25-04-2016 (shatzop)