ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 584/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών του Δ.Π.Θ. στην πόλη της Αλεξ/πολης από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης.


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Προκήρυξη 584_2016.pdf


11-03-2016 (aorfan)