Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα ΠρομηθειώνΑνακοινώσεις Τμήματος

10/03/2023: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 724/2023 "Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συστημάτων, επίπλων (εργαστηριακοί πάγκοι, γραφεία κ.λ.π.), επιστημονικών οργάνων, εκπαιδευτικού και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Π.Θ."
05/01/2023: Απάντηση σε ερωτήσεις επί της αριθ. 716/2022 Διακήρυξης
30/12/2022: Διακήρυξη αριθ. 721/2022 για την "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας και προστασίας των Α.Ε.Ι. στο Δ.Π.Θ."
15/12/2022: Ανακοίνωση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων και τον ορισμό των μελών τους με κλήρωση
12/12/2022: Διακήρυξη 716/2022 για την υπηρεσία καθαριότητας σε όλες τις πόλεις του Δ.Π.Θ.
04/10/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ταχείας μεταφοράς των εγγράφων, μικροδεμάτων και δεμάτων του Δ.Π.Θ.
20/09/2022: Διευκρινήσεις επί της 14-9-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων του Δ.Π.Θ.
14/09/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των μηχανοκίνητων οχημάτων του Δ.Π.Θ.
30/08/2022: Αγορά Φαρμακευτικού Υλικού της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Α
24/08/2022: Διακήρυξη 718/2022 για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την πόλη της Κομοτηνής

Περισσότερες ανακοινώσεις...