Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα ΠρομηθειώνΑνακοινώσεις Τμήματος

05/12/2019: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΠΘ
03/12/2019: Πρόσκληση εκδηλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ: α) στην πόλη της Κομοτηνής, β) στην πόλη της Ξάνθης, γ) στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και δ) στην πόλη της Ορεστιάδας για το έτος 2019, ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού. CPV: 31681410-0
03/12/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια υδραυλικού -θερμοϋδραυλικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργιάς και συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δ.Π.Θ.: α) στην πόλη της Κομοτηνής, β) στην πόλη της Ξάνθης, γ) στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και δ) στην πόλη της Ορεστιάδας για το έτος 2019 ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού" συνολικού προϋπολογισμού (24.779,65 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), CPV: 44115200-1
20/11/2019: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την "προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-20" για τις ανάγκες των Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
20/11/2019: Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών και του προϋπολογισμού των ειδών, διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση εποπτικών μέσων διδασκαλίας και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων και Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ."
20/11/2019: Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών και του προϋπολογισμού των ειδών, διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων (εργαστηριακοί πάγκοι, γραφεία κλπ) για τον εξοπλισμό εργαστηρίων, αιθουσών διδασκαλίας και αμφιθεάτρων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Θ.".
07/11/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των ΜΠΣ του Τμήματος Νομικής του ΔΠΘ για το έτος 2019"
07/11/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο " Συνδρομές - Ανανεώσεις συνδρομών σε περιοδικά & βάσεις δεδομένων για τις ανάγκες των ΜΠΣ του Τμήματος Νομικής του ΔΠΘ για το έτος 2019"
05/11/2019: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την "Προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, οθόνες Η/Υ, φορητοί Η/Υ, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, βιντεοπροβολείς, τηλεοράσεις κ.λ.π.) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ."
05/11/2019: "Δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού των ειδών του υπό προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συστημάτων, περιφερειακών και λοιπών μηχανημάτων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Θ.".

Περισσότερες ανακοινώσεις...