Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα ΠρομηθειώνΑνακοινώσεις Τμήματος

19/04/2019: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
12/04/2019: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
10/04/2019: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την Προμήθεια Επιστημονικών Συγγραμμάτων, περιοδικών κ.λ.π. για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του ΔΠΘ, για το έτος 2019
28/03/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για βιβλιοδεσία για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης Α του Δ.Π.Θ.
20/03/2019: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης DIESEL κωδικός - CPV 09134100-8) για την κάλυψη των αναγκών, των λεωφορείων και των αυτοκινήτων του Δ.Π.Θ. , των κηπουρικών μηχανημάτων και των ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών (Η/Ζ), στις πόλεις Κομοτηνή και Ξάνθη για το χρονικό διάστημα από της υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 31-12-2019
19/03/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρoμήθεια της βάσης HEINONLINE ACADEMIC CORE COLLECTION
19/03/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρoμήθεια της βάσης LC WEB CLASSIFICATION
15/03/2019: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Μηχανήματος Ταρίχευσης Πτωμάτων
04/03/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την" Προμήθεια αποστασιόμετρου laser"
04/03/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την "προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων" για τις ανάγκες των Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Περισσότερες ανακοινώσεις...