Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα ΠρομηθειώνΑνακοινώσεις Τμήματος

20/11/2014: Συγκροτηση συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση.
19/11/2014: Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης, μεταξύ των διοικητικών υπαλλήλων οι οποίοι είναι τοποθετημένοι και υπηρετούν στις Διοικητικές Υπηρεσίες οι οποίες εδρεύουν στο Κτίριο Διοίκησης για την συγκρότηση των επιτροπών του έτους 2015.
14/11/2014: Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για τις ανάγκες όλων των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. για το έτος 2014. (αρ. διακήρυξης 558/14)
14/11/2014: Προκήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου για την ταχεία μεταφορά των εγγράφων και των μικροδεμάτων του ΔΠΘ

Περισσότερες ανακοινώσεις...