Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα ΠρομηθειώνΑνακοινώσεις Τμήματος

19/10/2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
19/10/2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ
19/10/2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
19/10/2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
03/10/2018: Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη
02/10/2018: Ανάδειξη Αναδόχου για την "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ"
01/10/2018: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙKΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την "Προμήθεια υδραυλικών -θερμοϋδραυλικών υλικών για τις ανάγκες λειτουργιάς και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ
28/09/2018: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ: Ανάδειξη αναδόχου του έργου της σίτισης των δικαιούμενων φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις: (Α) ΟΜΑΔΑ: Κομοτηνής και Ξάνθης και (Β) ΟΜΑΔΑ: Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας.
26/09/2018: Προμήθεια α) Χαρτιού υγείας και β) Χαρτιού κουζίνας - χειρός, για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών, τμημάτων, σχολών, εργαστηρίων και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ
21/09/2018: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.

Περισσότερες ανακοινώσεις...