Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα ΠρομηθειώνΑνακοινώσεις Τμήματος

08/10/2014: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων και ορισμός των μελών τους με κλήρωση
01/10/2014: Διακήρυξη 556/2014 - Ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη αναγκών όλων των κτιρίων, των χώρων εκπαίδευσης και των Υπηρεσιών του Δ. Π. Θράκης στην Ξάνθη
30/09/2014: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εξωτερικών χώρων που περιβάλλουν τα Πανεπιστημιακά ακίνητα και τις εγκαταστάσεις του ΔΠΘ
22/09/2014: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για τις ανάγκες όλων των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. αριθμ. διακήρυξης 554/2014.

Περισσότερες ανακοινώσεις...