Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα ΠρομηθειώνΑνακοινώσεις Τμήματος

28/12/2021: Απάντηση σε ερωτήματα επί της αριθ. 709/2021 Διακήρυξης του Δ.Π.Θ., που αφορά στην "Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων καθαρισμού αέρα για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Π.Θ."
27/12/2021: Διακήρυξη 709/2021 για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων καθαρισμού αέρα για τις ανάγκες του Δ.Π.Θ.
08/12/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία/προμήθεια με τίτλο: "Αλλαγή μπαταριών, διακόπτη μίζας και συντήρηση καλοριφές του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ7102 αυτοκινήτου του Δ.Π.Θ."
03/12/2021: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 708/2021 - ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α 91 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ."
01/12/2021: Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγ.αρ.707/2021 ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων καθαρισμού αέρα, για τις ανάγκες του ΔΠΘ
23/11/2021: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την «προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-22» για τις ανάγκες των Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
19/11/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια οκτακοσίων ενενήντα ενός δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, (CPV: 30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί)
18/11/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή φούρνου χαλαζία
11/11/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συνθετικών λαδιών για τις ανάγκες των ΙΧ του ΔΠΘ
04/11/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κυλιόμενων ηλεκτρικών οθονών προβολής

Περισσότερες ανακοινώσεις...