Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα ΠρομηθειώνΑνακοινώσεις Τμήματος

28/11/2018: Διευκρινήσεις επί των αριθ. 637/2018, 638/2018, 639/2018 και 640/2018 διακηρύξεων συνοπτικών διαγωνισμών του Δ.Π.Θ. που αφορούν στην "Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών σίτισης των δικαιούμενων φοιτητών του Δ.Π.Θ." στις πόλεις της Κομοτηνής, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας.
28/11/2018: Ανακοίνωση διακοπής συμβάσεων 638 και 640 (για διαγωνισμό σίτισης 614_2017)
26/11/2018: ΔΙΕΥΚΡΙΝΉΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡ 638_2018 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ
26/11/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού της Κοσμητείας ΣΕΓΔ
22/11/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ραφιών τύπου DEXION
21/11/2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 640/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
21/11/2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 639/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
21/11/2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 638/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
21/11/2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 637/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
09/11/2018: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων

Περισσότερες ανακοινώσεις...