Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα ΠρομηθειώνΑνακοινώσεις Τμήματος

26/05/2016: Ανακοίνωση Προκήρυξης 587/2016
23/05/2016: Διαγωνισμός ασφάλισης περιουσίας ΔΠΘ 2016-17
18/05/2016: Προκήρυξη 587/2016 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια έντυπων ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων για το έτος 2016» για την κάλυψη των αναγκών των Δ.Π.Θ.
13/05/2016: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 586/2016 Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
25/04/2016: Μίσθωση µεταφορικών µέσων για τη µεταφορά των φοιτητών του Δ.Π.Θ. στην πόλη της Αλεξ/πολης από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης.
22/04/2016: Συγκρότηση συλλογικού οργάνου και ορισµός των µελών του µε κλήρωση.
11/03/2016: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 584/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
29/02/2016: Συγκρότηση συλλογικού οργάνου και ορισµός των µελών του µε κλήρωση.
23/02/2016: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση.
22/02/2016: Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών του Δ.Π.Θ. στις πόλεις Ξάνθη και Αλεξπολη.

Περισσότερες ανακοινώσεις...