Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα ΠρομηθειώνΑνακοινώσεις Τμήματος

21/09/2020: Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών, διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"
16/09/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης αποφυγής συνωστισμού&τήρησης αποστάσεων για την ομαλή επαναλειτουργία του Δ.Π.Θ
09/09/2020: Συνοπτικός διαγωνισμός με αριθ. 679/2020 για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (απολυμαντικών, αντισηπτικών συσκευών για απολυμαντικά κ.λ.π.) για την υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δ.Π.Θ.
06/08/2020: Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό 677/2020
29/07/2020: Διακήρυξη αριθ. 678/2020 δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Π.Θ.
24/07/2020: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 676/2020 Υποέργο Α/Α 4 "Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικών οργάνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ." της Πράξης "Ανάπτυξη / Αναβάθμιση των υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης" με κωδικό ΟΠΣ "5045575"
24/07/2020: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 676/2020 Υποέργο Α/Α 4 "Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικών οργάνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ." της Πράξης "Ανάπτυξη / Αναβάθμιση των υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης" με κωδικό ΟΠΣ "5045575"
23/07/2020: Διακήρυξη αριθ. 677/2020 για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (απολυμαντικών, αντισηπτικών συσκευών για απολυμαντικά κ.λ.π.) για την υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δ.Π.Θ
01/07/2020: ΔΙΑΚΗΡYΞΗ 671/2020 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την "Προμήθεια τοπικών κλιματιστικών μονάδων δαπέδου για τις ανάγκες των κτιρίων του Δ.Π.Θ."
24/06/2020: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 675/2020 Υποέργο Α/Α 3 "Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων (εργαστηριακοί πάγκοι, γραφεία κ.λ.π.) για τον εξοπλισμό εργαστηρίων, αιθουσών διδασκαλίας και αμφιθεάτρων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Θ." της Πράξης "Ανάπτυξη / Αναβάθμιση των υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης" με κωδικό ΟΠΣ "5045575"

Περισσότερες ανακοινώσεις...