Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα ΠρομηθειώνΑνακοινώσεις Τμήματος

05/07/2022: Διακήρυξη αριθ. 715/2022 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών του Δ.Π.Θ. στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη.
23/06/2022: Τροποποίηση όρων και μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών της υπ' αρ. 714/2022 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (άνω των ορίων) μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο Α/Α 99 "Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συστημάτων, αναβάθμιση λογισμικών, επίπλων (εργαστηριακοί πάγκοι, γραφεία κ.λ.π.), επιστημονικών οργάνων και εποπτικών μέσων διδασκαλίας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Θ." της Πράξης "Ανάπτυξη / Αναβάθμιση των υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης" με κωδικό ΟΠΣ "5045575"
15/06/2022: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 712/2022 - ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ
15/06/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
14/06/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια της βάσης "HeinOnline Academic Core"" για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης Α' του Δ.Π.Θ.
14/06/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια της βάσης "Kluwer Arbitration.com & practice" για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης Α' του Δ.Π.Θ.
14/06/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια της βάσης Westlaw International Academic για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης Α' του Δ.Π.Θ.
14/06/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για βιβλιοδεσία και αναβιβλιοδέτηση με δέρμα χρυσοτυπία 134 περιοδικών και βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης Α' του Δ.Π.Θ.
14/06/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανανέωση συνδρομών ελληνικών νομικών περιοδικών για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης Α' του Δ.Π.Θ.
09/06/2022: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια της βάσης LC classification web, για 12 μήνες

Περισσότερες ανακοινώσεις...