Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα ΠρομηθειώνΑνακοινώσεις Τμήματος

06/03/2020: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την «προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-20» για τις ανάγκες των Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
03/03/2020: Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για τα έτη 2020-2021 (Τακτικός Προϋπολογισμός)
27/01/2020: Μίσθωση μεταφορικών μέσων, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια, για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης.
13/01/2020: Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση εκατό (100) δίκλινων δωματίων, (200 κλινών) για τη στέγαση των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022.
27/12/2019: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων και ορισμός των μελών τους με κλήρωση
23/12/2019: ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για τον Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση εποπτικών μέσων διδασκαλίας και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων και Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ."
23/12/2019: ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για τον Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων (εργαστηριακοί πάγκοι, γραφεία κλπ) για τον εξοπλισμό εργαστηρίων, αιθουσών διδασκαλίας και αμφιθεάτρων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Θ."
10/12/2019: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων και ορισμός των μελών τους με κλήρωση.
10/12/2019: ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
05/12/2019: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΠΘ

Περισσότερες ανακοινώσεις...