Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα ΠρομηθειώνΑνακοινώσεις Τμήματος

21/08/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ για το Συνοπτικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας με αριθμό Διακήρυξης 626/2018
27/07/2018: Προκήρυξη Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και των Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ
24/07/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας με αριθμό Διακήρυξης 626/2018
18/07/2018: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια και εγκατάσταση εκτυπωτών, μονάδων αποθήκευσης Η/Υ, και εποπτικών μέσων διδασκαλίας για την κάλυψη των αναγκών των Κοσμητειών, Τμημάτων και Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ."
16/07/2018: Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση πενήντα πέντε (55) δίκλινων δωματίων, για τη στέγαση των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή.
04/07/2018: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια μελανιών και τόνερ εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών της Αλεξανδρούπολης
03/07/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "Επισκευή και συντήρηση ενός (1) φωτοτυπικού για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. στην Ορεστιάδα"
27/06/2018: Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Μίσθωσης μεταφορικών μέσων, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια, για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης.
27/06/2018: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ, ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019"
18/06/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού μηχανήματος

Περισσότερες ανακοινώσεις...