Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα ΠρομηθειώνΑνακοινώσεις Τμήματος

29/12/2015: Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την μίσθωση μεταφορικών μέσων στην πόλη της Αλεξανδρούπολης.
11/12/2015: Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών του Δ.Π.Θ. στις πόλεις Ξάνθη και Αλεξ/πολη από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης.
11/12/2015: Διακήρυξη προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΥΚ-ΚΔΔ
03/12/2015: Δηµόσια κλήρωση µεταξύ των διοικητικών υπαλλήλων στην Κοµοτηνή για την συγκρότηση επιτροπών.

Περισσότερες ανακοινώσεις...